Adria trgovine nude širok asortiman robe kako domaćih tako i stranih proizvođača. Kontinuirano nastojimo unaprijediti našu uslugu nudeći kupcima robu visokog kvaliteta po povoljnim cijenama. Cilj nam je da naši potrošači budu zadovoljni i da se osjećaju prijatno prilikom svake kupovine.

Maloprodajni sektor čine prodajni objekti rapoređeni na 12 atraktivnih lokacija u u Višegradu, 5 u Čajniču, 3 u Novom Goraždu i 1 u Foči.

PJ Višegrad

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1”]POSLOVNICA,ADRESA,KONTAKT|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%201,Ul.%20U%C5%BEi%C4%8Dkog%20korpusa%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2065%20492%20124|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%202,Ul.%20Stevana%20Sin%C4%91eli%C4%87a%20bb,387%2065%20492%20125|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%203,Ul.%20Koza%C4%8Dka%20br%2015%20Vi%C5%A1egrad,387%2065%20492%20126|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%204,Ul.%20Kralja%20Petra%20I%20br%2015%20Vi%C5%A1egrad,387%2065%20492%20127|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%205,Ul%20Kralja%20Petra%20I%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2065%20143%20380|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%206,Ul.%20U%C5%BEi%C4%8Dkog%20korpusa%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2065%20143%20379|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%207,Ul.%20Vojvode%20Putnika%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2066%20706%20339|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%208,Ul.%20Zmaj%20Jove%20Jovanovi%C4%87a%20br.%208%20%20Vi%C5%A1egrad,387%2066%20706%20340|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%209,Ul.%209%20januara%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2066%20706%20341|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%2010,Ul.%20Ive%20Andri%C4%87a%20bb%20%20Vi%C5%A1egrad,387%2066%20830%20181|Adria%20PJ%20Vi%C5%A1egrad%2011,Ul.%20Gavrila%20Principa%20bb%20Vi%C5%A1egrad,387%2066%20830%20182[/vc_table]

PJ Čajniče

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1”]POSLOVNICA,ADRESA,KONTAKT|Adria%20%20PJ%20%C4%8Cajni%C4%8De%201,Ul.%20Serdar%20Janka%20Vukoti%C4%87a%20br.29%20%C4%8Cajni%C4%8De,387%2066%20803%20852|Adria%20%20PJ%20%C4%8Cajni%C4%8De%202,Ul.%20Kralja%20Petra%20I%20oslobodioca%20br.26%20%20%C4%8Cajni%C4%8De,387%2066%20803%20853|Adria%20%20PJ%20%C4%8Cajni%C4%8De%203,Naselje%20Luke%20bb%20%C4%8Cajni%C4%8De,387%2066%20803%20854|Adria%20%20PJ%20%C4%8Cajni%C4%8De%204,Naselje%20Miljeno%20bb%20%C4%8Cajni%C4%8De,387%2066%20803%20851|Adria%20%20PJ%20%C4%8Cajni%C4%8De%205,Ul.%20Srpskih%20vojvoda%20bb%20%C4%8Cajni%C4%8De,387%2066%20808%20241[/vc_table]

PJ Novo Goražde

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1”]POSLOVNICA,ADRESA,KONTAKT|Adria%20PJ%20Novo%20Gora%C5%BEde%206,Ul.%20Centar%201%20bb%20Novo%20Gora%C5%BEde,387%2066%20803%20328|Adria%20PJ%20Novo%20Gora%C5%BEde%207,Naselje%20Donja%20Sopotnica%20bb%20Novo%20Gora%C5%BEde,387%2066%20352%20710|Adria%20PJ%20Novo%20Gora%C5%BEde%208,Ul.%20Herceg%20Stefana%20br.2%20%20(Ustipra%C4%8Da)%20%20Novo%20Gora%C5%BEde,387%2066%20004%20277[/vc_table]

PJ Foča

[vc_table vc_table_theme=”classic_green” allow_html=”1”]POSLOVNICA,ADRESA,KONTAKT|Adria%20PJ%20Fo%C4%8Da%209,Ul.%209%20maja%20Fo%C4%8Da,387%2066%20907%20259[/vc_table]